Veľkoobchodné podmienky

Podnikateľia, ktorí chcú nakupovať vo veľkoobchodných cenách sa musia preukázať výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom, na ktorom musí byť nákup a predaj audio (resp. ozvučovacej) techniky špecifikovaný. Ak tak nie je (nakoľko takýto predaj spadá aj pod špecifikáciu „Nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti“), musia mať v prevádzke obchod, v ktorom takúto techniku predávajú.

Podmienkou pre zaradenie podnikateľa medzi veľkoobchodných odberateľov je prvá objednávka aspoň na 3 kusy tovaru v nominálnej hodnote 200,– EUR a viac. (Toto pravidlo sme museli zaviesť, aby sme sa vyhli špekulatívnym veľkoobchodným nákupom.)

Po splnení všetkých podmienok pre veľkoodberateľov, bude takýto podnikateľ zaradený do dealerskej skupiny a bude mu poskytnutá veľkoobchodná zľava a následne, po prihlásení sa do systému, bude môcť vykonávať nákupy v cenách so zľavou.

Na tovar s poznámkou Veľkoobchodná položka je uplatňovaná veľkoobchodná zľava 20 – 30%.

Na ostatný tovar je uplatňovaná zľava 0 – 10%.