Reklamačný poriadok

Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na nom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Zákazník zašle reklamovaný tovar na adresu našej spoločnosti, ktorý mu bude po oprave/výmene zaslaný späť.

Pri uplatnení reklamácie je zákazníkovi doporučené doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, fotokópie faktúry a záručného listu.

Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom minimálne však 2 roky. Závisí od značky a typu produktu. Záručná doba sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú svojou povahou pri používaní vystavované fyzickému opotrebovaniu ako sú brnkátka, struny, konektory a pod.

Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Internetový obchod poskytuje možnosť vrátenia peňazí v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, resp. neopraviteľnosti tovaru t.j. do 30 dní od podania reklamácie.

Ak sa zákazník rozhodne pre vrátenie peňazí, kontaktuje našu spoločnosť telefonicky alebo e-mailom. Naša spoločnosť po overení podmienok na nárokovanie peňazí zašle zákazníkovi peniaze späť na účet resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý zákazník navrhne.