Obchodné a dodacie podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu MBM AUDIO je spoločnosť:

MBM ARTWORKS, v.o.s.
Saratovská 8
84102 Bratislava
IČO: 35860201
DIČ: 2021738169
IČ DPH: SK2021738169

Nákup v tomto internetovom obchode môžu vykonávať fyzické aj právnické osoby pri dodržaní nasledovných podmienok:

Fyzická osoba, nepodnikateľ

Po zaregistrovaní sa do systému má takýto zákazník možnosť nakupovať v maloobchodných cenách. Ak registráciu nevykoná, bude vyzvaný k registrácii počas nákupu. Pri registrácii si zákazník zvolí svoje meno a heslo, ktorými sa bude prihlasovať do systému.

Fyzická osoba – živnostník / právnická osoba (ďalej len „podnikatelia“):

Po zaregistrovaní sa do systému má takýto zákazník možnosť nakupovať v maloobchodných cenách. Ak registráciu nevykoná, bude vyzvaný k registrácii počas nákupu. Pri registrácii si zákazník zvolí svoje meno a heslo, ktorými sa bude prihlasovať do systému.

Podnikatelia, ktorí majú záujem o kúpu tovaru na ďalší predaj, prečítajte si Veľkoobchodné podmienky.

Všeobecné podmienky a informácie

Pri registrácii je nutné poskytnúť niektoré osobné údaje a preto sa spoločnosť MBM ARTWORKS, v.o.s. zaväzuje, že s nimi bude nakladať len vrámci vnútornej potreby spoločnosti a nebude ich poskytovať tretím osobám.

Po kliknutí na odkaz Objednávka s povinnosťou platby v sekcii Pokladňa bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a vtedy vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MBM ARTWORKS, v.o.s.. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.

Internetový obchod garantuje cenu objednávky, pričom zmena ceny je možná len smerom nadol pri prípadnom poklese predajnej ceny počas trvania lehoty dodania. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zvýšeniu cenu dodávateľom, o čom je zákazník včas upovedomený a môže objednávku stornovať. Ceny uvedené v internetovej predajni platia len pre elektronické objednávky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí.

Dodacie podmienky:

Tovar sa doručuje kuriérskou službou (UPS) alebo balíkovou službou Slovenskej pošty, ceny podľa taríf prepravcov. Na území Slovenskej republiky.

V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou, je zákazník povinný uhradiť tovar vopred alebo na dobierku. V prípade nezastihnutia zákazníka, kuriérska služba sa ho pokúsi telefonicky skontaktovať a dohodnúť miesto a čas prevzatia tovaru. Kuriérske služby doručujú tovar len v pracovných dňoch a to od 8:00 – 16:00 hod. Lehota doručenia tovaru kuriérskou službou príjemcovi je 24–48 hodín od jeho podania.

Pri vyexpedovaní tovaru je zákazník o tom informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru (hlavne v prípade kuriérskej služby).

Internetový obchod sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako miesto doručenia. Ak adresa dodania je totožná s adresou objednávateľa, bude tovar zaslaný na jeho adresu.

Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom obchodný dom neinformoval, tovar mu bude po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady.

Objednávka, ktorej hmotnosť presiahne 15 kg, je rozdelená do dvoch balíkov. Toto neplatí ak jeden kus tovaru presiahne hmotnosť 15 kg napr. reprobedňa

Dodacie lehoty:

Priemerné dodacie lehoty sa pohybujú v rozmedzí 1–7 pri tovare, ktorý je na sklade a 14–31 dní pri tovare, ktorý na sklade nie je.

Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach internetového obchodu nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia internetového obchodu. Časť tovaru je držaná na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je zákazník o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predlžená dodacia lehota nevyhovuje. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Tovar, ktorý je na sklade internetového obchodu, vyexpedujeme ihneď.

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že objednávku nie je možné vybaviť, nakoľko medzičasom bol tovar vyradený z ponuky dodávateľa. V takom prípade je zákazník tiež bezodkladne informovaný a má možnosť stornovania objednávky. Zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákazníci majú podľa Zákona 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo od prevzatia poslednej časti objednávky, ak táto bola rozdelená na viac zásielok. K tomuto účelu je vhodné vytlačiť si a vyplniť formulár a odoslať ho spolu s tovarom, alebo jeho časťou, ktorú chce zákazník vrátiť, alebo nám vrátenie tovaru oznámiť emailom. Od momentu oznámenia má zákazník 28 dňovú lehotu na doručenie tovaru k predajcovi. Formulár si môžte stiahnuť na tejto adrese. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Reklamácie

Reklamácie vybavujeme v zákonnej lehote do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru. Po vyplnení príslušného formulára odošlite tovar na adresu uvedenú na formulári. Ak nie sme schopní v zákonnej lehote opraviť, resp. vymeniť reklamovaný tovar, vrátime zákazníkovi sumu, ktorú zaplatil za tovar mimo expedičných nákladov. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Formulár na reklamáciu nájdete na tejto adrese.

Reklamácie dodávok tovaru

V prípade, že zákazníkovi nebol doručený tovar, ktorý si objednal formou písomnej, resp. elektronickej objednávky, vzniká zákazníkovi nárok na bezodkladnú výmenu tovaru, alebo vrátenie sumy, ktorú zákazník za tovar zaplatil. V tomto prípade znáša náklady na vrátenie tovaru naša spoločnosť.