Expedičné náklady

MBM AUDIO music shop zasiela zásielky dvoma spôsobmi:

Slovenská pošta
Slovak Parcel Service – UPS

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Listová zásielka

Do listových zásielok sú balené drobné produkty ako sú CD, DVD alebo konektory. Maximálna hmotnosť listovej zásielky je 1 kg.

1.2 Balíková zásielka

Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15kg. Ak hmotnosť celej zásielky presiahne 15kg, tak bude zásielka expedovaná ako viac balíkov. To neplatí v prípade ak 1ks tovaru má viac ako 15kg. Pre tieto prípady si prevádzkovateľ vyhradzuje právo prepočítať expedičné náklady manuálne a zmeniť tak výslednú sumu za objednávku. Zákazník musí pred transakciou s novou sumou súhlasiť, alebo môže odstúpiť od objednávky. Ak bola pred prepočítaním expedičných nákladov suma za objednávku uhradená, v prípade súhlasu zákazníka mu bude navýšená suma za expedičné náklady doúčtovaná, v prípade nesúhlasu mu bude vrátená suma za predplatený tovar a objednávka bude stornovaná.

2. Slovenská pošta

Ceny expedičných nákladov sú počítané podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Expedičné náklady za zásielku sú počítané ako za poistený balík I. triedy. V prípade dobierky je k cene balíku pripočítaná suma za dobierku podľa cenníka. Kedže prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH, je k výslednej sume za prepravu balíka účtovaná aj DPH 20%. Ak výsledná hodnota objednaného tovaru bude alebo presiahne 100,– € expedičné náklady neúčtujeme.

3. Slovak Parcel Service – UPS

Ceny expedičných nákladov sú počítané podľa aktuálneho cenníka UPS. Expedičné náklady za zásielku tvorí suma podľa hmotnostnej tarify plus mýtny a palivový príplatok podľa cenníka. Cena dobierky je 1% z ceny zásielky minimálne však 1.66 €. K výslednej sume expedičných nákladov balíku je účtovaná DPH 20%. Ak výsledná hodnota objednaného tovaru bude alebo presiahne 166,– € expedičné náklady neúčtujeme.

UPOZORNENIE:
Úľavy na expedičných nákladoch sa týkajú len maloobchodných nákupov.